Alacaklar Muhasebesi

Satılan mal & hizmet gelirleri ve sonucunda doğan alacaklı cari hesaplarıyla ilgili tüm işlemlerin takip edildiği modüldür. Detaylı cari hesap bilgi tanımı, müşterilerle yapılan tüm işlemlerin farklı işlem tipleri ile takibi, çeşitli tahsilat yöntemleriyle (nakit, banka, çek, senet, vadeli kart vb.) alınan tahsilatların açık borçlarla eşlenmesi, yaşlandırma ve hesap özetlerini kapsayan cari hesap analizi, vade farkı işlemleri, gelir ve cari hesap analizine yönelik raporlamalar uygulamanın etkin cari hesap takibi ve gelir yönetimi için sunduğu fonksiyonlardır.

Türkçe