Duran Varlıklar

Şirketin sahip olduğu ve kiraladığı duran varlıklarının takip edildiği, muhasebe standartları gereğince amortisman ve değerleme hesaplarının ve muhasebe hareketlerinin yapıldığı çözüm uygulamasıdır. Sabit kıymetlerin detay tanımları, kategorizasyonu, lokasyon ve zimmet atama ve transferleri, sigorta, bakım ve garanti takipleri ve muhasebesel işlemleri (amortisman, değerleme, aktiften çıkarma vb.) modülün ana fonksiyonlarıdır.

Türkçe