Genel Muhasebe

Şirketin hesap planı yapısının oluşturulduğu, Oracle e-iş yönetim sistemi kapsamindaki ilgili modüllerde yapılan işlemler sonucunda fişlerin oluştuğu ve toplandığı, mevzuata uygun mali ve yönetsel raporların alındığı bütünleşik bir çözüm uygulamasıdır.

Türkçe