Hazine Yönetimi

Kurum nakit ve likidite analizi ve analiz sonucu yapılacak yatırım ve fonlama işlemlerinin yapılmasını sağlayan fonksiyon ve raporlamalar sunmaktadır. Hazine işlemleri sonucu oluşan kümüle nakit akışı ve likidite analizi, yatırım ve fonlama amaçlı yapılan hazine işlem ve ödemeleri, grup içi bankacılık işlemleri, para piyasası kur ve oranlarına göre işlemlerin değerlendirmesi , tahakkuk ve gerçekleşen muhasebe hareketlerinin yaratılması uygulamanın ana fonksiyonlarıdır.

Türkçe