Nakit Yönetimi

Nakit akışını etkileyecek işlemlerin yapıldığı diğer modüllerle (Sipariş, Satınalma, Alacaklar, Borçlar, Hazine Yönetimi) entegre çalışan ve yapılan işlemler sonucunda doğan nakit akış tahminlerini oluşturan uygulamadır. Uygulamanın sunduğu otomatik banka mutabakatı fonksiyonu ile bankalardan alınan ektsre veri dosyaları sisteme aktarılabilmekte ve sistem kayıtları ile otomatik mutabakat yapılması sağlanmaktadır.

Türkçe