Natica, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® Programına Bilişim Danışmanlığı alanında yetkin danışman şirket olarak akredite edildi.

TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Program kapsamında gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik edilmekteler.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörler açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından "yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından" satın alacakları giderleri , %50 oranında desteklenmektedir.

Natica, TURQUALITY® tarafından Bilişim Danışmanlığı alanında yetkin danışman şirket olarak Nisan 2011 tarihi itibari ile akredite edildi. Bu akreditasyon sayesinde TURQUALITY® destek programındaki şirketler Natica'dan yıllık azami 250.000 ABD Doları tutarındaki danışmanlık projeleri veya lisansı %50 destek kapsamında satın alabilirler.

Türkçe