Natica ile Teknosa'da Oracle Retail kullanımı sınıf atladı.

Teknosa olarak 2008'den beri Oracle Retail ürün ailesinin farklı modüllerini safha safha kullanıma alıyoruz. Yeni süreçleri ve yeni teknolojileri kurum süreçleri ile adapte ederken tabiki zaman zaman zorlanıyoruz. 2011 içerisinde, Oracle Perakende Yönetimi ürünleri ile ilgili olarak perakende sektöründe çok ihtiyacımız olan hızlı desteği sağlayacak yerel bir iş ortağı arayışımız oldu. Bu süreçte, Teknosa'nın kurulduğu süreçten beri Oracle ERP alanında hizmet aldığımız bir ekip olan Natica ile perakende sistemleri ile ilgili olarak çalışmaya başladık. Natica ile önce Oracle RMS içerisinde yer alan, Allocation ve Replenishment süreçlerinin düzenlenmesi konusunda çalışmaya başladık. Bu çalışmaları başarı ile tamamladıktan sonra, Teknosa için Oracle Retail kullanmanın ana meyvelerini toplayacağımız Assortment Planning (Ürün Gamı Planlama) ve Space Management projelerine başladık.

Space Management projesini Mart 2012 başında 4 pilot mağaza için hayata geçirdik. Mart 2012 sonunda Natica ile başladığımız proje ile 2012 ortasına kadar 270 Teknosa mağazasını, tüm mağaza alan planlama operasyonunu Space Management üzerinde yönetir hale getireceğiz. Bu ürünle mağaza içerisindeki ürün kategorilerinin yer değişimi sonucunda karlılıkta nasıl bir değişim olduğunu gözlemlemek istiyoruz.

Assortment Planning (Ürün Gamı Planlama) projesini ise Nisan 2012 sonunda canlı kullanıma alacağız. Natica ile çalışmamızda, Teknosa süreçlerin uygun, Kategori ekibi tarafından benimsenebilecek bir planlama modeli üzeride çalıştık. Gelinen noktada Teknosa’da konunun tüm paydaşları tarafından kabul gören bir sonuç elde ettik. Hedefimiz, Assortment Planning kullanımı ile, hangi mağaza segmentinde hangi ürün gamının olması gerektiğini, satış ve karlılık hedeflerine yönelik olarak belirleyebilmek.

Türkçe