Natica Yıldız Holding e-Tedarikçi Portalinin 2. sürümünü hayata geçirdi.

Bilgi paylaşımı artık kurumlar için yaşamsal bir değer taşıyor. Kurumsal bilginin doğru paylaşımı ise, ancak şeffaflıkla mümkün. Yıldız Holding Tedarik Zinciri ve Satın Alma Başkanlığı, bu anlayıştan yola çıkarak şirket - tedarikçi ilişkilerinde kullanılmak üzere yapılanan Tedarikçi Portali projesini tamamladı.

Türkçe