Üretim Çizelgeleme

Kaynak kapasitelerini, üründen ürüne değişim sürelerini, operasyonlar arası bağımlılıkları, eldeki ve tedarik sürecindeki stoğu, sipariş termin sürelerini ve atölye takvimini dikkate alarak üretimdeki işleri sıralayan, kaynakları çizelgeleyen gelişmiş bir çözümdür. Otomatik darboğaz belirleyebilmekte ve çizelgelemeyi buna göre gerçekleştirebilmektedir.

Türkçe