Oracle Demantra

Küresel ekonominin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için kurumlar tedarik zinciri operasyonlarını bilgi odaklı değer zincirlerine dönüştürmeleri gerekir. Modası geçmiş planlama süreçleri ve birbirinden kopuk planlama sistemleri artan talep hareketliliğine uyum sağlamak için çok yavaş kalmakta, yöneticilerin şirketlerini görebilme, riskleri algılayabilme ve çabuk reaksiyon gösterebilme yetilerini ellerinden almakta.

Başarılı bir planlama becerisi, şirketin karar verme hızına ve bu kararların işe olan etkisini düzenli takibe dayanır. Oracle Değer Zinciri Planlama ürünleri ile talep tahminleme, karlılık odaklı talep şekillendirme, hızlı senaryo simülasyonları, risk yönetimi, satış ve operasyonel planlama gibi çok farklı konularda çözümler sunmaktadır.

Şu anda bu terim ile sınıflandırılmış bir içerik yok.