Yönetişim, Risk ve Uyumluluk

Oracle Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (Governance, Risk and Complience - GRC) Çözümü kurumun bütünsel görünürlünü sağlarken aşağıdaki faydaları sağlar:

- Bilginin Gücü- Tüm GRC süreçleri ile ilgili kurumun bütününü kapsayan bilgi, akla dönüştürülerek sunulur.
- Yönetimin Gücü - Tüm GRC süreçleri, kullanıcıdan yönetime her katmanda sektöre özel yaklaşımlarla desteklenebilir.
- Standartlaşmanın Gücü – Tüm kurum süreçleri, her bir katman tarafından aynı kalite standartlarında uygulanır.
- Oracle GRC ile kurumsal sistemlerinin tamamını kullanırken, yeni standartlar tanımlayabilir, süreç değişimini yönetebilir, risk yönetimini sağlar ve tam uyumluluğu elde edersiniz. İşinizi hem daha iyi yönetir, hem de daha iyi yönettiğinizi kanıtlayabilirsiniz.

Konfigürasyon Kontrol Yöneticisi

Türkçe

Uygulamalara ait kritik kurulum parametre ve verilerindeki (örn. hesap planı açıklaması, değerleri vb.) değişiklik izin kurallarının tanımlanması, değişiklik izni verilern parametreler için kim ne zaman hangi alanda değişiklik yapmış izinin takip edilmesi ve bunlara ilişkin uyarı, onay iş akışlarının tanımlanması konfigürasyon kontrol yöneticisi ile sağlanmaktadır