Sizler için fark yaratan danışmanlık ve destek hizmetleri sunarız.

Günümüzün dinamik iş dünyasında hemen hemen her şey süregelen bir değişim içerisindedir. İş süreçleri, şirket stratejileri, iş ihtiyaçları ve buna bağlı olarak kullanılan teknolojiler bu değişime dahil olarak sürekli yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Önüne geçilemez bu değişim IT profesyonellerini, faydalanmak zorunda oldukları bu yeni teknolojileri yönetme konusunda her gün zorlamaktadır. Teknoloji alanında yetkinliğe sahip birey ve kurumlara olan talebin arzın çok üzerinde olduğu aşikârken, sektördeki donanımlı insan açığı şirketler için personel maliyetlerinin artmasına neden olmakta; ürün geliştirme döngüsünde ve ürünün pazara çıkış süresinde ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Bir şirketin tüm fonksiyonlarını iç kaynaklarla yürütmek hiçbir zaman mümkün değildir. Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, farklı yetkinliklere sahip bireylere ihtiyaç duyan müşterilerimize teknoloji ve iletişim becerileri yüksek çalışanlarımızla destek veriyor; kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz, özel yetkinlikleri olan Natica danışmanları ile çalışarak genel performanslarını arttırabilir ve maliyetlerini azaltabilir.

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticileri ile olan iş birlikteliklerimiz, ekibimizin çok yönlü gelişiminin temelini oluşturuyor. Ekibimize düzenli olarak yetenekli, yaratıcı, iyi yetişmiş takım üyeleri katarak ve kendilerini teknolojinin farklı alanlarında mükemmelleştirmelerini sağlayarak müşterilerimiz için fark yaratmaya çalışıyoruz. 20 yıla yaklaşan danışmanlık hizmeti geçmişimizle, bilişim teknolojilerinde çok geniş portföyde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Dijital Dönüşüm

“Dijital anlamda dönüşüm, teknolojiyi kullanarak kendini yeniden oluşturmaktır.”

Dijital dönüşüm; işleri daha iyi yürütmek (operasyonel değişim), daha farklı yapmak (teknolojik değişim yoluyla revizyon) ve en temel olarak farklı şeyler üretmek (iş modelinin dönüşümü) amacıyla çeşitli organizasyonel konularda değişiklik anlamına gelir.

Dijital dönüşüm paradigması, değişken iş dünyasında hayatta kalmak için sadece tepkisel bir hareketin ötesinde; üst yönetim kaynaklı kültürel ve bütünsel bir değişimi içermektedir.

Teknoloji Danışmanlığı

“Sadece değişime en iyi adapte olanlar hayatta kalacaktır.”

20 yıla yakın süredir lider teknoloji çözümlerini bilişim sistemlerine entegre ederek teknolojideki değişikliklere ayak uydurmaya özen gösteriyor, müşterilerimize mühendislik ve teknoloji dünyasındaki tüm bilgi ve potansiyelimizi sunuyoruz.

Natica olarak teknolojiyle besleniyor, teknoloji ile nefes alıyor, teknoloji ile yaşıyoruz. Esas işimizin müşterilerimize daha verimli, daha güvenli ve daha entegre bir dünya yaratmak olduğunu biliyoruz.