Borçlar Muhasebesi

Kurum gider ve harcama yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla satınalmadan ödemeye uzanan süreçte yer alan fonksiyonları finansal kontrol ve raporlama araçları ile sunmaktadır. Tedarikçi cari hesap bilgilerinin tanımlanması, mal ve hizmet alım faturası ve iade faturası işlemleri, avans ödeme işlemleri ve işlemler sonucunda cari hesap takip ve raporlaması uygulamanın ana fonksiyonlarıdır.

Türkçe