Stratejilerinizle uyumlu değer odaklı risk yönetimi bakış açısı

RSA

Günümüz dijitalleşen iş dünyasında risklerin sayısının, karmaşıklığının ve hızının da artmasıyla, risk yönetimine yönelik geçici yaklaşımlar, risk ekiplerini aşırı iş yükü altında bırakabilmektedir. Bu durumun sonucu olarak ya yüksek riskler görülememekte ya da mevcut kaynaklarla yönetimde hızlı harekete geçilememektedir. Kurumlar genellikle ticari öncelikleri belirleme, bilinen risklere ve kontrollere sorumluluğu atamakta zorlanabilirler. Sadece bir takım risk olasılıkları arttığında tepki vermek için hazırlık yaparlar. Organizasyon içinde benimsenmiş etkin bir risk yönetimi ancak iş birimlerini risk sürecine dahil ederek elde edilebilmektedir. Ne yazık ki, birçok kurum risk yönetimi için proaktif ve kapsamlı bir yaklaşım benimsememektedir. Bununla birlikte, üst yönetimlere organizasyonun doğru ve tam risk görünümünü ayrı metodolojiler ve ölçümlerle farklı iş silolarında sunmanın etkili bir yolu yoktur. Entegre bir çerçeve olmadan, riskler de kurumların risk iştahı içinde tutarlı bir şekilde yönetilememektedir.

RSA Archer® ile, riskleri önceliklendirmeye, en kritik sorunları ele almak için kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya ve risk yönetimini bir rekabet avantajı olarak fark yaratmanıza olanak sağlayan bütünsel ve net bir risk yönetimi metodolojisi elde edersiniz. Üst Yönetimlere doğru ve kapsamlı bir risk görünümü sunmanın ilk adımı risk ve kontrolle ilgili veriler için merkezi bir havuz oluşturmaktan geçmektedir. İş birimlerinizi risk yönetimi uygulamalarına dahil ederek bu yaklaşımı kurum kültürü haline getirip, bilinen ve olası riskler hakkında tutarlı bilgilere daha kolay erişebilme yeteneğinizi arttırarak risk yönetimi programınızın etkinliğini güçlendirirsiniz. Nihai amaç, olumsuz olayların etki ve olasılıklarını azaltmak, karşılaşılan fırsatları değerlendirip kurum hedeflerinize ulaşma olasılığını artırmak, böylece işinizin performansını en üst düzeye çıkarmaktır.

RSA Archer®, riskleri yanıtlamak, kayıp olaylarını değerlendirmek ve anahtar risk göstergelerini aktif takip etmek için harcayacağınız eforu azaltır. Organizasyonlara risk yönetimi programı için bütünsel bir çerçeve çizen RSA Archer®, riskleri tutarlı bir şekilde tanımlamak, değerlendirmek ve izlemek için verileri bir araya getirir. Bilinen riskleri daha iyi anlama, önceliklendirme ve yönetme özelliğiyle, risk ve uyum programınızı diğer iş birimleri ve riskleri içerecek şekilde genişletebilir veya daha verimli bir yönetim sonucunda boşa çıkan kaynaklarınızı yeniden planlayabilirsiniz. RSA Archer® Kurumsal ve Operasyonel Risk Yönetimi, risk programınızı olgunlaştırırken iş gereksinimlerinizi karşılamak için aşağıdaki seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım senaryoları sağlar.

  • Risk Kataloğu
  • Aşağıdan Yukarıya Risk Değerlendirmesi
  • Anahtar Gösterge Yönetimi
  • Kayıp Olay Yönetimi
  • Yukarıdan Aşağıya Risk Değerlendirmesi
  • Operasyonel Risk Yönetimi