Politikamız, Natica’nın işlerini dürüst ve etik bir biçimde yürütmektir. Rüşvet ve yolsuzluğu karşı sıfır tolerans yaklaşımını uyguluyoruz. Rüşvete ve yolsuzluğa doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde müsamaha göstermiyoruz. Bu Politikada, uyum sağlama ilkeleri belirlemekte ve bu taahhüt esas alınmaktadır.

Faaliyetlerimizi ve müşterilerimize yönelik mal ve hizmet teslimatlarını bu yasalara uygun olarak ve daima dürüstlük ve doğruluk içinde gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Rüşvete veya yolsuzluğa kalkışılmamasını veya bunlara olanak tanınmamasını sağlamak tüm çalışanların görevidir.

Hiçbir politika veya hedef bu kuraldan daha önemli değildir.

Rüşvet, cezalandırılması gereken bir suçtur. Cezaları ağır olup suça karışan tüm bireylerin tutukluluğunu gerektirebilir. Bunların yanı sıra çalışanların, yüklenicilerin ve şirketin menfaatine veya adına hizmet sağlayan diğer üçüncü tarafların aldığı rüşvetlerden Natica sorumlu tutulabilir ve şirket, ağır para cezalarına çarptırılabilir.

Natica rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için kendi adına hareket eden tarafların seçiminde ve izlenmesinde gereken özeni göstermekle sorumludur.

Politikamız:

  • Daima doğrulukla hareket ederiz, yürürlükteki tüm yasalara uyarız;
  • İş ortaklarına ya da müşterilerimize doğrudan veya dolaylı olarak (üçüncü taraflar üzerinden) rüşvet veya uygunsuz teşvikler teklif etmeyiz ya da sağlamayız;
  • İş ortakları dahil olmak üzere herhangi birinden rüşvet veya uygunsuz teşvikler talep etmeyiz ya da bu taraflardan gelebilecek rüşvet veya uygunsuz teşvikleri kabul etmeyiz;
  • Hediye ve ağırlamamız daima orantılı ve makuldür. Meşru bir amaç için hediye ve ağırlama sunarız, bu aktivitemizin herhangi bir çıkar çatışması yaratmamasına ve bu yönde bir algı oluşturmamasına özen gösteririz;
  • Devlet Memurlarının olumlu yönde karar vermelerini sağlamak amacıyla yetkilerini kötüye kullanmaya teşvik eden herhangi bir avantaj talep etmeyiz veya böyle bir avantajı kabul etmeyiz;
  • Kamu görevlileriyle veya devlet personeliyle gerçekleştirilen tüm işlemlerde hassas davranırız;
  • Başkalarının yasaları ihlal etmesine neden olmayız veya buna teşvik etmemek ya da bu duruma imkân sağlamayız;
  • Farkına vardığımız rüşvet girişimlerini veya şüpheli yolsuzluk eylemlerini yasal yollardan bildiririz;
  • Tüm ödemelerin kayıtlarını eksiksiz ve doğru bir biçimde tutarız.

Bu politika, tüm Natica çalışanlarının yanı sıra Natica için çalışan üçüncü taraflar için de geçerlidir.