Merkezi, konsolide ve risk odaklı denetim yaklaşımı

RSA

Üst yönetimlerin yarısından fazlası iç denetim fonksiyonunun organizasyonlarına önemli bir değer kattığına inanmamaktadır. Bu algıyı değiştirmek için koordineli, risk odaklı, objektif güvence sağlayarak, öngörülerle organizasyonel değeri koruyan ve geliştiren bir yaklaşım benimsenmelidir.

Organizasyonlar, yatay veya dikey büyüme sürecinin sonrasında yönetim kuruluna sunulan teknolojik altyapı, finans ve iş birimleri ile ilgili raporlardaki verilerin doğruluğunu ve geçerliliğini denetleme gereksinimi duyar. İç denetim faaliyetlerinin organizasyonlarda başarılı şekilde yürütülüp katma değer sağlaması ancak denetim, faaliyetlerin etkin yönetilmesi ile mümkün hale gelmektedir. Kurumlarda risk yönetimi bakış açısının benimsenmesi ve bununla birlikte sorumlulukların da artmasıyla, sektörel yükümlülüklere dair mevzuat denetimleri ve limitli operasyonel bütçeler sebebiyle artan denetim eforlarından dolayı iç denetim ekipleri daha az kaynakla daha çok iş yapar duruma gelmiştir. Birçok denetim birimi kendi iç süreçlerini hala manuel ve basılı çalışma kağıtları raporlayarak yürütmektedir.

Risk ve uyum birimleriyle iş birliği yaparak, risk odaklı bir denetim modeli ile süreç ve teknik kontrollerin en kritik alanlarını denetim çerçevenize entegre edebilirsiniz. Bu yaklaşım yönetim kurulu için bir güvence modeli oluşturmakla birlikte stratejik iş/teknoloji inisiyatiflerine odaklanmanıza ve denetim ekibinizin organizasyona katmakta olduğu değeri de vurgulamaya olanak tanır.

Denetim, üst yönetimlere risk ve uyum hedeflerine ilişkin bağımsız güvence sağlamak için üçüncü bir savunma hattı olarak kritik bir rol oynamaktadır. RSA Archer®, denetimle ilgili faaliyetlerin daha iyi yönetilmesini ortak risk ve kontrol bakış açısı ile sağlarken, tüm denetim yaşam döngüsünü kontrol etmenizi ve üst yönetime anlık ve tutarlı raporlama yapmanıza olanak sağlar.

RSA Archer® ile denetim departmanınızın verimliliğini arttırarak daha kapsamlı denetimleri daha hızlı tamamlayabilir, tüm denetim sürecinizi (denetim planları, çalışma kağıtları, riskler, bulgular) tek bir sistemde çevrimiçi bir biçimde birleştirebilirsiniz. Yıllık denetim planları oluşturabilir, denetim ekibinizi, bütçelerinizi ve kaynak planlamalarını hızlı bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. Gerçek zamanlı rapor ve grafikler ile organizasyona dair açıklıkları hızlıca belirleyip, uygulanacak aksiyonları etkin yönetebilirsiniz.

RSA Archer®, denetim modelinize uygun yöntemler sunabilme yeteneklerine sahip birbirlerini tamamlayıcı kullanım senaryoları sunmaktadır.

  • Denetim Görevi ve Çalışma Raporları
  • Denetim Planlama ve Kalite
  • Sorun yönetimi