BT ortamınızı izler, yönetir, destekler ve optimize ederiz.

“Verimliliğinizi artırın, toplam sahip olma maliyetinizi azaltın.”

Yüksek değerli görevlere odaklanabilmeniz için IT sistemlerinizi Natica uzmanlarına teslim edin.

Natica, IT sistemlerinizi yönetmeniz ve korumanız için size teknik bilgi, hizmet devamlılığı ve esnek kaynak kullanımı sağlamaktadır.

Etkinliği kanıtlanmış yöntemlerimiz, uzaktan veya yerinde çalışma becerimiz ile aksamaları en aza indirecek, operasyonel verimliliği artıracak ve maliyetlerinizi düşürecektir.

Yönetilen hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimize aşağıdaki başlıklarda servis sağlıyoruz:

Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Yatırımlarınız

Yönetilen hizmetler teklifimizin temeli, sistemlerinizde karşılaşılan sorunların SLA odaklı çözümü için yardım masası desteğimizdir.

Süreç Bazlı Fonksiyonel Destek

Fonksiyonel uygulama ile ilgili sorun ve taleplerinize hızlı çözümler sağlayarak kaliteyi artırın ve destek maliyetini düşürün. Natica; Oracle Cloud, E-Business Suite ve RSA Archer ve RSA IDM için fonksiyonel uzmanlığı ve desteği sunar.

Platform Yönetimi

Uygulamanızı barındırmak platform yönetiminin sadece bir bölümüdür. Uygulamanızın en yüksek performansta çalıştığından emin olmak için platform ayarlarının doğruluğuna ve kaynak optimizasyonuna ihtiyaç duyarsınız.

Siber Güvenliğiniz

Siber güvenlik uygulamalarınızdan en yüksek performansı alabilmeniz için, uzman mühendislerimiz eşliğinde, sistemlerinizin sorunsuz ve entegre olarak çalışmasını sağlıyoruz. Alarm veren siber güvenlik durumlarında alınması gereken aksiyonları belirliyor ve sizlerle beraber harekete geçiyoruz. Olası tehditleri kaynaklarıyla tespit ediyor, bu tehditlerin bertaraf edilmesi için birlikte çalışıyoruz.