Verilerinizin buluttaki güvenliğinden emin olun.

SymantecOracle

Günümüzde cloud kullanımı kurumlar arasında oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Bu kullanımın her geçen yıl daha da artacağı rahatlıkla öngörülebilir. Bulut yapısı, kurum kullanıcılarının iş yapabilmek için kurum bilgilerine erişim imkanlarını artırırken aynı zamanda saldırganların da bu bilgilere erişimini engellemelidir. Bu noktada, kullanıcıların bulut erişimlerinin ve buluttaki bilginin güvenliğini sağlamak amacı ile CASB çözümleri devreye girer. CASB çözümleri ile veriler korunurken her nerede olursa olsun kullanıcılar erişmeleri gereken bilgi veya uygulamalara erişebilir.

Natica, kurumunuzun regülasyonları kapsamında, Bulut Erişim Güvenlik Aracısı teknolojilerinin sisteminize entegrasyonunu ve en verimli şekilde kullanımını sağlamaktadır.