Tüm yazılım varlığınızın tam görünürlüğünü elde edin ve güvenli hale getirin.

Snow SoftwareAxonius

Şirketlerin, özellikle binlerce PC ve sunucusu bulunan büyük firmaların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri varlık yönetimidir. Kurumlar Siber Güvenlik’e yapılan onca yatırımın sonrasında envanterinde bulunan tüm cihazların korunduğundan tam olarak emin olamamakta ve bu problem operasyonel olarak bir risk oluşturmaktadır. Bunun sebebi, geleneksel envanter yönetiminin, BT ekipleri tarafından ve kurumun siber güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulunmadan yönetiliyor olmasıdır.

Bir ajanın hangi PC veya sunucuda yüklü olmadığını bulabilmek güvenlik ekiplerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Genellikle birçok farklı kaynaktan çekilen farklı bilginin elle karşılaştırılması ve eksiklerinin bulunması çok vakit alan işlemlerdir. Bu işlem yapılsa dahi referans alınabilecek doğru bir veri tabanı kaynağı bulunmadığından hiçbir zaman tam olarak doğru sonuca varılamamaktadır.

Natica olarak sağladığımız varlık yönetimi çözümü, kurum bünyesinde çalışmakta olan farklı teknolojiler ile entegre olarak, bu teknolojilerden sağladığı verileri, bir referans veri tabanı bilgisine ihtiyaç duymadan, bir araya getirerek aranan sonucu saniyeler içerisinde ve tam bir doğrulukla sunabilmektedir.