Sürdürülebilir, otomatize ve denetlenebilir mevzuat uyumu

RSA

Çoğu zaman, farklı politikalar ve düzenlemeler, iş birimlerinin farklı uyum girişimlerinde aynı veya benzer kontrol geçerliliklerini sağlamasını gerektirir. Ancak, kurumlar genelde yasal uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmek için net, tutarlı, ölçeklenebilir ve ölçülebilir bir yöntemden yoksundur. Bir noktadan sonra ise değişen öncelikler ve kısıtlı kaynaklar dolayısıyla organizasyonlar uyumluluk taleplerini görmezden gelmeye başlar ve geri planda yönetmeye çalışırlar. Bu durum, kurumları uyum hatalarından dolayı para cezalarına, yaptırımlara ve itibar risklerine karşı savunmasız bırakır.

RSA Archer®, birden fazla düzenleyici kurumla ilgili gereksinimleri tek bir çatı altında yönetmenize, iş üzerindeki etkilerini belgelemenize ve sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve denetlenebilir bir uyum programı oluşturmanıza olanak tanır. Böylelikle, kurumunuzun uygunluk durumunu net bir şekilde görüntüleyebilir, iş üzerinde en büyük etkiye sahip olan düzenleme gereksinimlerini karşılayan etkinliklere öncelik verebilirsiniz. Farklı iş birimlerinin birbirlerinden bağımsız yürüttükleri uyum çabalarını ve harcanan iş gücü eforlarını sınırlarken, kurumunuzun kaynaklarını stratejik alanlara yönlendirebilme yeteneğini de korursunuz.

  • DoğrulanabilirDoğrulanabilir
  • SürdürülebilirSürdürülebilir
  • RaporlanabilirRaporlanabilir

RSA Archer®, görünüşte birbirinden farklı görünen uyum programları bileşenlerini tek bir çatı altında bir araya getirir. Yasal düzenlemelerin, organizasyonların politikalarını ve kurumsal hedeflerini nasıl doğrudan etkilediğini görebilirsiniz. Tüm bu bilgiler tek bir merkezi konumdayken kurumunuz, düzenleyici kurumlardan gelen denetimler veya durum tespiti sorgulamaları için hazır ve güvenlidir.

  • Politika Program Yönetimi
  • Kontroller Güvence Programı Yönetimi
  • Düzenleyici İçerik Analizi
  • Veri yönetimi
  • Gizlilik Programı Yönetimi
  • Kurumsal Borçlar Yönetimi
  • Kontroller İzleme Programı Yönetimi