Kimlik yönetimi, maliyetleri ve gereksiz görevleri azaltırken güvenliği ve üretkenliği artırmayı amaçlar.

RSA

Kimlik yönetimi, bir kurumda veya uygulamada herhangi bir kullanıcıya ait bilgi, hak ve yetkilerin belirlenmesi ve tanımlanması ile, bunların mevzuat ve standartlara uygun ve uyumlu, teknik olarak güvenli ve idari açıdan doğru bir şekilde; anlık ve sürekli olarak doğru teknolojilerle, düzenli, yüksek kaliteli ve performanslı bir şekilde; kullanışlı güvenlik anlayışıyla yürütülmesidir. Bu sistem, bir kurumun BT sistemi içindeki tüm varlıklarının (kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar, sunucular, ağ cihazları) kimlik bilgilerinin oluşturulması, yaşam döngüsü içinde oluşan tüm değişikliklerin güncellenmesi ve organizasyon içindeki tüm kaynaklara erişimin, tek bir noktadan, kişilerin kimlik bilgilerine dayalı olarak onaylı ve yasalara/standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi işlemlerinin tümünü içerir. Bilgi işlem içerisinde yer alan kullanıcı kimliklerinin (etki alanı, işletim sistemi, kurumsal uygulama, e-posta vb. hesaplar) birbirleri ile ilişkilerinin tanımlanması ve merkezi olarak yürütülmesini; aynı zamanda kullanıcı hesaplarının yaşam döngüsü içerisinde meydana gelen değişikliklerin (hesap oluşturma, silme, rol atama, grup oluşturma, yetkilendirme, erişim denetimi sağlama, şifre yönetimi vb. işlemler) tek bir noktadan yönetilmesini sağlar.

Natica, sunduğu Kimlik Yönetimi çözümleri ile kurumlarda, bir yandan e-iş süreçlerinin güvenliğini, verimliliğini ve kalitesini arttırırken, bilgi ve kaynaklara erişimin kontrolünü etkin bir şekilde sağlayarak maliyetleri de düşürmekte; yasalara ve ilgili mevzuata uyumluluk konusunda işletmelere büyük artı sağlamaktadır.