“Zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür.” Thomas Reid, from the Essays on the Intellectual Powers of Man, 1786

Knowbe4Oracle

Bir kurumda siber güvenlik yapısının en zayıf halkası o kurumun çalışanlarıdır. Son raporlara göre yaşanılan güvenlik ihlallerinin çok büyük bir yüzdesi oltalama postası ile ve kullanıcıların bu postadaki link/dosyaları açması ile başlamaktadır. Kurum çalışanları düzenli olarak güvenlik farkındalığı eğitimine tabii tutulmalı, sınanmalı, takip edilmeli ve raporlanmalıdırlar. Güvenlik farkındalığı ürünleri, kullanıcılarınızın sürekli olarak sınanmasını, başarısız olmaları durumunda ilgili eğitimlere yönlendirilmesini ve farkındalıklarının artırılmasını hedefler.

Natica olarak Güvenlik Farkındalığı çözümleri ile hedefimiz, kurum güvenlik uzmanlarınızın kaynak yönetimine artı yönde destek olmak ve kurum kullanıcılarınıza bilgi güvenliğinin önemini en temel yönden anlatmayı sağlamaktır.