Kimlik Yönetimi

Kimlik yönetimi, maliyetleri ve gereksiz görevleri azaltırken güvenliği ve üretkenliği artırmayı amaçlar.