Önceliklerinizi belirleyin, en kötüsüne karşı hazırlıklı olun!

RSA

Kurumların, her gün ekledikleri yeni ürün ve hizmetlerle, süreçleriyle, teknolojileriyle, hatta tedarikçi ve çalışanlarıyla birlikte yönetilmesi daha zorlu hale gelmektedir. Eklenen her bir bileşen, iş süreçlerinin, kritik BT altyapılarının ya da üçüncü taraf ilişkilerinin karmaşıklık düzeyini de arttırmaktadır. Sürekli olarak değişen kurumsal ekosistem, siber saldırılar, olası doğal felaketler organizasyonun dayanıklılığını korumayı gerektirir.

İş süreçlerinin önem derecesinin belirlenip kurtarma planlaması ve dayanıklılık/esneklik önlemleri için öncelikleri sıralanmalıdır. Kritik iş fonksiyonları ve destekleyici altyapılar için iş sürekliliği penceresinden temel hedef bir felaket, kriz veya kesinti durumuna karşı hazırlıklı olmak, herhangi bir olayın gerçekleşmesi durumunda ise hızlı, doğru ve tutarlı bir şekilde cevap vermek olmalıdır. Bu kapsamda iş sürekliliği ve kurtarma planları, bu tarz istenmeyen durumlarda, ilgili iş fonksiyonun kabul edilebilir bir süre içinde operasyonel duruma getirilmesini sağlamalıdır.

RSA Archer®, iş sürekliliği ve felaket kurtarma süreçlerine entegre bir yaklaşım sunarak, acil durumlarda devam eden operasyonlarınızı korumak için daha hızlı harekete geçmenizi sağlar. Böylelikle, iş süreçlerinin ve hizmet teknolojilerinin durumunu değerlendirebilir, otomatik iş akışı kurgularıyla ayrıntılı iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma planlarının onay ve tatbikatlarını tek bir yapı altında takip edebilirsiniz. Anlık grafik ve raporlar iş sürekliliği ekipleri ve üst yönetimler için görünürlük sunarken, aynı zamanda süreklilik risklerini, bütçe gereksinimlerini de daha net anlamalarını sağlar.

  • EntegreEntegre
  • TutarlıTutarlı
  • KoordineKoordine

ISO22301 standardı ile tamamen uyumlu olan RSA Archer®, kurumunuzun iş sürekliliği gereksinim ve önceliklerine hızlı cevap verecek yöntemler sunabilme yeteneklerine sahip çeşitli kullanım senaryoları barındırmaktadır.

  • İş Etki Analizi
  • Olay Yönetimi
  • Kriz yönetimi
  • İş Sürekliliği ve BT Felaket Kurtarma Planlaması